Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Warsztat Piwowarski s.c. Jarosław Hołowiak, Sławomir Prasolik, jako właściciel serwisu warsztatpiwowarski.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest:
Warsztat Piwowarski s.c. Jarosław Hołowiak, Sławomir Prasolik
ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
NIP 8992750718

właściciel serwisu: warsztatpiwowarski.pl

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem maila lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych dostępnych w serwisie warsztatpiwowarski.pl.

2. Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Warsztat Piwowarski s.c. Jarosław Hołowiak, Sławomir Prasolik?

Korzystający z naszego serwisu użytkownicy pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują by podać nam swoje dane.
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Warsztat Piwowarski s.c. Jarosław Hołowiak, Sławomir Prasolik wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwisu.
Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Wypełnienie Formularza kontaktowego czy też zamówienie Newslettera lub Oferty, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające kontakt mailowy i ewentualnie telefoniczny.
Informacje podane w formularzu są przez nas przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

3. W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Warsztat Piwowarski s.c. Jarosław Hołowiak, Sławomir Prasolik z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

4. Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

W celu zrealizowania obsługi Formularza kontaktowego czy też zamówienia Newslettera lub Oferty, dane teleadresowe są udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:
Firmie obsługującej mailing – w celu wysłania informacji zgodnych z żądaniem użytkownika (np. oferty).
Każda z powyższych firm, będących kontrahentami Warsztat Piwowarski s.c. Jarosław Hołowiak, Sławomir Prasolik została wybrana z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku i posługiwania się bezpiecznymi protokołami.
Organy państwowe.
Udostępniamy Twoje dane osobowe, także jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w serwisie warsztatpiwowarski.pl jedynie dla celów realizacji zakupów zgodnie z Regulaminem sklepu.
Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem informacji o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 2 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.
Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności dotyczącej ciasteczek.
Dane figurujące na dokumentach księgowych przechowywane będą zgodnie z prawem skarbowym, przez okres 5 lat.

6. Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku, w tym prawo do „bycia zapomnianym”.

W przypadku udostępnienia danych teleadresowych w serwisie, można je zmodyfikować lub usunąć kontaktując się z administratorem strony:
Warsztat Piwowarski s.c. Jarosław Hołowiak, Sławomir Prasolik
ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
tel. +48 502262911
tel. +48 695311324
email: biuro@warsztatpiwowarski.pl
Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
Usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

7. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do naszych serwisów i w każdym momencie korzystania z serwisów.
Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 RODO

8. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Wszystkie żądania dotyczące wglądu, poprawiania, usuwania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wykonujemy niezwłocznie.
W przypadku wydłużenia czasu reakcji (ponad 48 godzin) z powodów technicznych, powiadomimy Cię o tym.

W przypadku, gdybyś uznał powyższe rozwiązania za niewystarczające, prosimy o pisemną informację przesłaną na adres:
Warsztat Piwowarski s.c. Jarosław Hołowiak, Sławomir Prasolik
ul. Międzyleska 2-4
50-514 Wrocław
Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.